Newsletter

Zachęcamy do zapisania się do Newsletteru PZITS, w którym można znaleźć:

  • najnowsze informacje z PZITS,
  • kalendarium nadchodzących wydarzeń,
  • wiadomości od członków wspierających,
  • oraz polecane artykułu z czasopism Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja i Gaz, Woda i Technika Sanitarna.

Zapisy znajdują się na stronie – http://pzits.pl/newsletter-pzits/