Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6/2021

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym możemy przeczytać następujące artykuły:

  • Wyznaczanie czasu napełniania/opróżniania gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia
  • Charakterystyka hydrauliczna instalacyjnego przewodu polipropylenowego z wielokrotnymi połączeniami mufowymi
  • Jakość i parametry technologiczne osadu czynnego w aspekcie prawidłowego funkcjonowania biologicznego oczyszczania ścieków
  • Proces usuwania i zagospodarowania CO2 z gazów spalinowych w reaktorze glonowym z pożywką w postaci ścieków
  • Ocena techniczno-ekonomiczna wykorzystania OZE na stacjach redukcyjno-pomiarowych gazu I stopnia

Szczegóły prenumeraty – http://www.gazwoda.pl/index.php