Konferencja: Infrastruktura Krytyczna Miast

Z radością informujemy, że Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych objęło Patronatem Honorowym II edycję Międzynarodowej Konferencji Naukowo -Technicznej „Infrastruktura Krytyczna Miast”, która odbędzie się 06-08.10.2021 r.
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk naukowych, instytucji i jednostek związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem kryzysowym, projektantów, wykonawców, producentów, zarządców oraz instytucji związanych z zarządzaniem, eksploatacją, monitoringiem i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej w szczególności systemy: zaopatrzenia w wodę, odbioru i unieszkodliwiania ścieków, gazu, energetyki, automatyki oraz teleinformatyki.
Tematyka konferencji:
 • Inteligentna infrastruktura komunalna nowoczesnych aglomeracji
 • Cyberbezpieczeństwo infrastruktury komunalnej
 • Efektywność zarządzania bezpieczeństwem w rozproszonej złożonej infrastrukturze komunalnej
 • Powiązania i zależności międzybranżowe systemów infrastruktury komunalnej
 • Eksploatacja systemów infrastruktury komunalnej w warunkach normalnych i sytuacjach kryzysowych
 • Awaryjność systemów infrastruktury komunalnej w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania
 • Zarządzanie infrastrukturą miejską jako elementem infrastruktury krytycznej
 • Infrastruktura miast jako obszar potencjalnego oddziaływania terrorystycznego
 • Punkty krytyczne bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej
 • Szacowanie ryzyka i koncepcja uodpornienia infrastruktury komunalnej
 • Zagrożenia asymetryczne w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej
 • Bezpieczeństwo zbiorowych systemów ujmowania i dystrybucji wody
 • Prawne i ekonomiczne uwarunkowania ochrony komunalnej infrastruktury technicznej
 • Technologia i materiały, a bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej.
 
Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie – http://www.infrastrukturakrytyczna.com.pl/
Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!