Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 29 lipca 2021 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządek posiedzenia i powołaniem komisji skrutacyjnej, której przewodniczącym został kol. Wojciech Ratajczak.

Następnie przeprowadzono dyskusję nad:

  • sprawozdaniem finansowym PZITS z 2020 r. oraz współpracą z kancelarią księgową,
  • projektem uchwały nr 9/PZG/2021 oraz nr 10/PZG/2021 a następnie jednogłośnie je przyjęto,
  • pomysłem dot. rocznego rozliczaniem VAT między Oddziałami a Zarządem Głównym.

Informacje bieżące przedstawiła Prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego planowane jest na 9 września 2021 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.