Konsultacje publiczne: Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia. Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy mają na celu realizację jednego z założeń programu „Polski Ład” tj. dom 70 m2 bez formalności.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu ustawy w szablonie na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2021 roku.