XI Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS (15-16.09.2021)

PZITS objął patronatem XI Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS.

Więcej informacji – w programie