Biuletyn Informacyjny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych nr 7-8

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych za lipiec i sierpień 2021 r.

W numerze między innymi:

 • Laur Innowacyjności 2020
 • Absolutorium w czasie pandemii
 • Z działalności władz FSNT-NOT
 • Obradował Zarząd Główny SITPChem
 • Jubileusz 75-lecie SITPMB
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Innowacyjności
 • XXIII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce
 • Wyjazdowe spotkanie rzeszowskiej Rady NOT
 • Mistrz Techniki NOT Zagłębia Miedziowego
 • Wystawa o kobietach Niepodległości w Tarnowie
 • Aktywnie w słupskiej TJO
 • Targi OZE w Koninie
 • Budowlany czwartek w Szczecinie
 • O zapobieganiu powodziom we Wrocławiu
 • Technicus 2021
 • Forum Transformacji Cyfrowej Przemysłu
 • Pożegnania
 • Jubileusz prof. Wojciecha Radomskiego
 • 80 lat Polonia Technica
 • Kolejni eksperci NOT