Gaz, Woda i Technika Sanitarna 9/2021

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym możemy przeczytać następujące artykuły:

  • SimNet – pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych o dowolnej strukturze
  • Celowość stosowania BIM w projektowaniu instalacji wod-kan dla niewielkich obiektów
  • Skuteczność adsorpcji barwników azowych na popiołach lotnych ze spalania węgla kamiennego
  • Składowanie stabilizatu – aspekty formalne i technologiczne
  • Analiza ryzyka przedsięwzięcia budowy biogazowni rolniczej
  • wywiad: Morskie farmy wiatrowe nie należą do łatwych przedsięwzięć
  • XI edycja Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2021- sprawozdanie

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.