REHVA BRUSSELS SUMMIT 2021

Serdecznie zapraszamy na szczyt REHVA 2021 w Brukseli, który odbędzie się w dniach 4-5 listopada br. w formie zdalnej. Jest to doskonała okazja do podzielenia się najlepszymi praktykami i najnowszymi trendami wśród członków REHVA pracujących w dziedzinie projektowania HVAC, wydajności budynków i jakości środowiska wewnętrznego.

Na konferencji “Fit for 55 – the bumpy road to decarbonising the EU building stock” zostanie dokonany przegląd zmieniających się polityk UE w zakresie dekarbonizacji budynków zaprezentowany przez przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz omówione zostaną praktyczne narzędzia i ramy pomagające we wdrażaniu polityki w celu zapewnienia niskoemisyjnych zasobów budowlanych w Europie.

Konferencja podzielona jest na dwie sesje. Pierwsza z nich ma za zadanie przedstawić aspekty pakietu “Fit for 55”, które związane są z dekarbonizacją budynków i przedstawieniem aktualizacji kluczowych dyrektyw UE, natomiast podczas drugiej sesji omówione zostanie, w jaki sposób istniejące ramy i narzędzia do oceny wydajności i zrównoważenia budynków mogą współpracować w celu wspierania i realizacji dekarbonizacji budynków w praktyce.

Szczegóły wydarzenia oraz rejestracja znajdują się tutaj.