Targi POLECO 2021: „Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych”

Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS oraz Sekcja Ochrony Środowiska przy O/Wielkopolskim serdecznie zaprasza na konferencję na temat:

„Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych”

Konferencja odbędzie się 15.10.2021 r. godz. 10.30 Pawilon 5 w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO w Poznaniu.


Temat 1: Ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów (unieszkodliwianie, odzysk)

Prelegent: dr inż. Teresa Kubiak – wieloletni pracownik branży przemysłu ciężkiego z doświadczeniem praktycznym i teoretycznym w dziedzinie ochrony środowiska, głównie gospodarki odpadami. Prowadziła szkolenia i prelekcje dotyczące ochrony środowiska dla pracowników, studentów, organów samorządowych oraz na Targach POLECO. Autor publikacji w dziedzinie gospodarki odpadami. Rzeczoznawca PZITS w specjalności: unieszkodliwianie odpadów w zakresie prac badawczo-studialnych.

Temat 2:  Wymogi ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom z uwzględnieniem substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) i REACH – spojrzenie praktyka

Prelegent: mgr inż. Barbara Horodecka-Kurzawa – wieloletni pracownik administracji rządowej z doświadczeniem praktycznym, m. in. w zakresie zapobiegania poważnym awariom, uczestnik postępowań w licznych zaistniałych awariach. Prowadziła szkolenia i prelekcje dotyczące ochrony środowiska dla studentów, organów samorządowych, gazowników,  PSP,  Policji oraz na MTP i Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej Warsztaty Pracy Projektowania i Rzeczoznawcy Instalacji Sieci Sanitarnych w 2016 r. w Warszawie. Posiada certyfikaty krajowe i międzynarodowe. Jest rzeczoznawcą PZITS w specjalnościach: ochrona wód, ochrona powietrza atmosferycznego, gospodarka odpadami.


Szczegóły wydarzenia znajdują się tutaj.