Globalne wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanymi wytycznymi WHO dotyczącymi jakości powietrza – zalecane ilości stężenia kluczowych zanieczyszczeń powietrza (PM2,5, PM10, ozon, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i tlenek węgla). Aktualizacje przedstawione w tej publikacji są oparte na dowodach zgromadzonych w ciągu ostatnich 15 lat.