Konsultacje publiczne: włączenie kwalifikacji rynkowej pn. “Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC”

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej pn. „Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest integracja wszystkich zdobywanych w Polsce kwalifikacji formalnych i pozaformalnych oraz umożliwienie potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w trakcie walidacji.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem wniosku.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu wniosku w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada.