Odpowiedź Prezes PZITS ws. uwag do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

Informujemy, że w imieniu PZITS Prezes Anna Bogdan złożyła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. określenia szczegółowych warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, szczegółowych warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma.