XIII Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Z radością informujemy, że Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych objęło Patronatem Honorowym XIII Konferencję Straty wody w systemach wodociągowych!

Problematyka strat wody w systemie wodociągowym wpisana jest w działalność każdego przedsiębiorstwa wod-kan. Ich wielkość zależy m.in. od sprawności technicznej sieci, a także ciśnienia, czy opomiarowania i sposobu rozliczania.
Celem XIII edycji konferencji “Straty wody w systemach wodociągowych” będzie jak zawsze zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych służących ograniczeniu strat wody. W programie spotkania zaplanowano liczne wystąpienia specjalistów, które wskażą aktualne tendencje rozwoju branży wodociągowej. Nie zabraknie także praktycznych przykładów funkcjonowania różnej wielkości przedsiębiorstw zaopatrujących mieszkańców miast i wsi w wodę oraz aspektów prawnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2021 roku w Hotelu Atut w Licheniu.

Zgłoszenia na konferencje przyjmowane są do 19 listopada! Program oraz formularz zgłoszenia dostępne są na tej stronie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!