Konsultacje publiczne: ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu wniosku w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia.