III Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawczy instalacji i sieci sanitarnych

Ponad 500 uczestników wzięło udział w III Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawczy instalacji i sieci sanitarnych, które odbyły się w dniach 18 – 19 listopada 2021 r. w formule online.

Patronat honorowy nad Warsztatami objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Mottem Warsztatów było: ZIELONO MI!

Podczas 2 dni odbyło się 12 warsztatów panelowych poruszających kwestie zarówno obecnych problemów technicznych jak i nadchodzących wyzwań dla zawodu projektanta. Tematy poszczególnych paneli:

 1. Współpraca instalacji tryskaczowych i systemów oddymiania
 2. Regulacja pogodowa a prognozowa parametrów pracy instalacji ogrzewczej – teoria
 3. Jak wpłynie taksonomia na działalność branży HVAC?
 4. Nowe Standardy Techniczne w Gazownictwie
 5. „Zielone” Paliwa
 6. Model opadowy dla miasta Krakowa
 7. Wykorzystanie technologii bezwykopowych na terenach chronionych oraz usuwanie rur azbestowych i ołowianych
 8. Zagospodarowanie wód opadowych
 9. Bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym – zagadnienia techniczno-organizacyjne
 10. Konkluzje NDT (BAT) dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dot. instalacji Komunalnych)
 11. Rozwiązania do pomieszczeń specjalnego przeznaczenia w szpitalach
 12. Przełom w zakresie dezynfekcji powierzchni szpitalnych

Sesje panelowe zostały uzupełnione informacjami o konkretnych rozwiązaniach technicznych oferowanych przez Parterów Warsztatów.

Zakres merytoryczny Warsztatów został przygotowany przez Przewodniczących Głównych Sekcji Branżowych PZITS:

 • Pawła Stańczaka – Główna Sekcja Gazownictwa
 • Agnieszkę Malesińską – Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji
 • Wojciecha Ratajczaka – Główna Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery
 • Piotra Manczarskiego – Główna Sekcja Gospodarki Odpadami
 • Krzysztofa Stelągowskiego – Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki

Prelegentami byli zarówno przedstawiciele nauki, jaki i doświadczeni projektanci i uznani eksperci: Mateusz Bil (GAZ SYSTEM S.A.), Tomasz Cholewa (Politechnika Lubelska, PZITS), Eliza Dyakowska (Izba Gospodarcza Gazownictwa, PZITS), Andrzej Fedor (GAZ SYSTEM S.A., PZITS), Marcin Glixelli (Wodociągi Miasta Krakowa S.A., PZITS), Roland Kośka (GAZ SYSTEM S.A.), Małgorzata Król (Politechnika Śląska, PZITS), Paweł Lachman (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, POBE). Krystyna Lelicińska-Serafin (Politechnika Warszawska, PZITS), Radosław Lenarski (ENGIE SAR), Agnieszka Malesińska (Politechnika Warszawska, PZITS), Piotr Manczarski (Politechnika Warszawska, PZITS), Karolina Myk (POliner Sp. z o.o.), Mariusz Piasny (MPI s.c.), Florian Piechurski (Politechnika Śląska, PZITS), Wojciech Ratajczak (Trim-tech, PZITS), Anna Rolewicz-Kalińska (Politechnika Warszawska, PZITS), Grzegorz Rosłonek (PGNiG, PZITS), Andrzej Różycki (ENGIE SAR), Alicja Siuta-Olcha (Politechnika Lubelska, PZITS), Paweł Stańczak (PZITS), Krzysztof Stelągowski (PZITS), Tomasz Szczypiński (PZITS), Paweł Wilkosz (Gas Strorage Poland), Paweł Wróbel (Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej), Norbert Duczmal (a-went sp. z o.o.), Monika Garbacz (SMAY Sp. z o.o.), Mariusz Iwanejko (Blejkan S.A.), Jacek Janicki (ZRB Janicki), Zbigniew Kowalski (SMAY Sp. z o.o.), Anna Majkowska (Darco Sp. z o.o.), Mariusz Smaczyński (a-went sp. z o.o.), Przemysław Szkudlarczyk (Blejkan Holding Sp. z o.o.), Bartosz Tywonek (Wilo Polska Sp. z o.o.).

Podczas Warsztatów przyznane zostały również nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Nagrodę w konkursie otrzymała Pani mgr inż. Dominika Ćwiklińska, absolwentka Politechniki Warszawskiej. Tematem nagrodzonej pracy była „Produktywność i dobrostan chirurgów”.

Komitet Organizacyjny wyraża podziękowanie uczestnikom za udział w fachowych dyskusjach i pozytywny odbiór Warsztatów.