Sympozjum Izby Gospodarczej Gazownictwa “Polski zielony ład – program gazownictwa”

Z radością informujemy, że Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych objęło Patronatem Branżowym Sympozjum Izby Gospodarczej Gazownictwa “Polski zielony ład – program gazownictwa”!

Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-16 stycznia 2022 roku w Zakopanem.

Poszczególne sesje tematyczne będą odnosić się do:

  • porozumień na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej i sektora biogazu i biometanu,
  • otoczenia instytucjonalnego zielonego ładu, w tym: Net-Zero Banking Alliance, kryteria ESG w budowaniu wartości firmy,
  • programów wsparcia dla innowacyjności w opinii pracodawców i inwestorów.

Sesje konferencyjne i panele dyskusyjne uświetnione zostaną obecnością znanych i cenionych ekspertów branży gazowniczej, jak również przedstawicieli: Parlamentu, urzędów centralnych, instytutów badawczych, uczelni wyższych i stowarzyszeń technicznych.

Szczegółowe informacje odnośnie zapisów oraz program wydarzenia znajdują się na tej stronie.