Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 12/2021

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, w którym zawarto:

  • Wywiad z prof. dr hab. inż. Robertem Sekretem redaktorem tematycznym naszego czasopisma
  • Magazynowanie chłodu z wykorzystaniem ciepła przemiany fazowej woda-lód
  • Różnica między obliczeniowym i pomiarowym wykorzystaniem energii do ogrzewania w budynkach wielorodzinnych
  • Fakty i mity dotyczące rur preizolowanych stosowanych w ciepłownictwie – Część I
  • Jakość mikrobiologiczna powietrza wewnętrznego miejskiej pływalni
  • Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 11/2021 r.
  • XVIII Konferencja Techniczna Organizator: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Pandemia COVID-19 podkreśla rolę badań nad jakością powietrza wewnętrznego
  • Energia z odpadów komunalnych ogrzewa Białystok
  •  XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Ener-gooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”.

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.