Gaz, Woda i Technika Sanitarna 12/2021

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Zero-plus energetyczna stacja gazowa – analiza dostępnych rozwiązań technologicznych
  • Stacjonarny system zdalnego odczytu wodomierzy w technologii WIZE 169 MHz
  • Wpływ stałego pola magnetycznego na fermentację metanową komunalnych osadów ściekowych
  • SimNet TSGas – pakiet oprogramowania do symulacji dynamicznej sieci gazowych
  • Ocena efektywności działania oczyszczalni ścieków z produkcji napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych.

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.