Konsultacje publiczne: Prawo wodne oraz niektóre inne ustawy

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu wniosku w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia br.