Konsultacje publiczne: w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu wniosku na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia br.