Systemair rozszerza serię Geniox o cztery duże rozmiary

Systemair dodał cztery nowe, wysokiej wydajności modele do swojej rodziny central wentylacyjnych Geniox. Oferując przepływy powietrza od 40 000 do 110 000 m3/h, nowe centrale w rozmiarach 35, 38, 41 i 44 zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej jakości powietrza w budynkach o dużych otwartych przestrzeniach, takich jak szpitale, magazyny, fabryki i podobne. Wraz z wprowadzeniem nowych większych jednostek, Systemair posiada teraz pełną gamę nowej generacji energooszczędnych central wentylacyjnych o zakresie przypływu powietrza od 750 do 110 000 m3/h. Seria Geniox spełnia teraz najbardziej wymagające założenia projektowe w zakresie wielkości, przepływu powietrza, wydajności ogrzewania oraz chłodzenia.

Menedżer produktu Claus Pedersen: “W Systemair staramy się pomagać instalatorom, konsultantom i właścicielom budynków w rozwiązywaniu problemów związanych z jakością powietrza w pomieszczeniach. Duże centrale to ekonomiczny wybór do zastosowań na dużą skalę. Dzięki swojej budowie zapewniają więcej powietrza w budynku, co przekłada się na mniejsze zużycie energii. Jest to zgodne z naszą misją dotyczącą ograniczenia zużycia energii.”

W niektórych przypadkach wystarczy już jedna duża centrala Geniox zamiast dwóch, czy trzech jednostek. Omijamy w ten sposób rozbudowane systemy kanałów. Pojedyncze duże jednostki łatwiej także uruchomić i serwisować. Tak jak wszystkie centrale wentylacyjne serii Geniox, centrale w dużych rozmiarach są łatwe w doborze, montażu i obsłudze.

Wysoka sprawność energetyczna
Centrale Geniox oferują wysoką sprawność odzysku ciepła, niski spadek ciśnienia i niski pobór mocy. Panele obudowy izolowane są wełną mineralną w standardzie izolacji termicznej T2. Wentylatory EC mają wysoką sprawność i niskie wartości SFP.

Wszystkie cztery duże rozmiary Geniox dostępne są z obrotowym wymiennikiem ciepła i wymiennikiem z czynnikiem pośredniczącym, natomiast seria Geniox 35 obejmuje również jednostki z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła. Żeby jeszcze lepiej dopasować centralę do wymagań projektu, dostępne są cztery wymiary wentylatorów. Jednostki posiadają certyfikat higieniczny Eurovent oraz VDI 6022-1.

Rygorystycznie testowane, łatwe w transporcie
Podczas produkcji duże centrale Geniox podlegają rygorystycznym testom, żeby zagwarantować ich bezpiczną pracę. Dla ułatwienia transportu ich wymiary oraz podział obudowy zostały dopasowane do możliwości samochodów z przyczepą. Wygląd central Geniox 35, 38, 41 i 44 odpowiada pozostałym jednostkom w serii. Uszczelka wokół drzwi w znanym zielonym kolorze pozwoli natychmiast rozpoznać centralę Geniox.

Nowe jednostki można dobrać w programie doborowym SystemairCAD. Aby uzyskać więcej informacji sprawdź tutaj lub skontaktuj się z najbliższym biurem Systemair.