Gaz, Woda i Technika Sanitarna 4/2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Zatłaczanie gazów ze źródeł odnawialnych do sieci gazowych,
  • Propozycja obniżenia kosztów energii zużywanej do pracy pomp wodociągowych,
  • Określenie tempa modernizacji budynków w Polsce w celu spełnienia wymagań zeroemisyjnej gospodarki w 2050 roku,
  • Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków w Polsce,
  • Zasady funkcjonowania elektrowni słonecznych na rynku bilansującym.

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.