Konsultacje publiczne: ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja br.