VIII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Z radością informujemy, że Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych objęło Patronatem Honorowym  VIII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego “Rynek gazu w nowych realiach”, który odbędzie się 27-29 czerwca 2022 r. w Łodzi.

W trakcie poszczególnych sesji omówione zostaną m.in. tematy:

  • Nowy model europejskich dostaw gazu.
  • Stabilność i bezpieczeństwo systemu gazowego.
  • Budowa gospodarki wodorowej, a rozwój przemysłu gazowniczego.
  • Rozwiązania systemowe dla dostaw gazu.
  • Technologie CCS/CCUS i ograniczenie emisji metanu.
  • Otoczenie biznesowe gazownictwa.

W spotkaniach i dyskusjach wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej, nauki i biznesu z Polski, a także zagraniczni goście. Tegoroczna edycja kongresu ukierunkuje dyskusję na dynamicznie zmieniające się wyzwania stojące przed sektorem gazownictwa.
Kongres zakończy się przyjęciem Uchwały, zawierającej najważniejsze dla branży gazowniczej postulaty, która zostanie rozpowszechniona w sektorze oraz przekazana administracji rządowej, celem ich wspólnej realizacji.

Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego w liczbach:
W Kongresach uczestniczyło 4500 gości oraz 630 Panelistów w 48 Sesjach programowych i 126 panelach dyskusyjnych. Zaprezentowano 144 referaty. Przyjęto 7 Uchwał Kongresowych zawierających 96 postulatów

Szczegóły na temat wydarzenia dostępne na tej stronie.

Wraz z Organizatorami zapraszamy do udziału w Kongresie!