Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 19 maja 2022 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządku posiedzenia.

Podczas posiedzenia podsumowano ostatnie działania w zakresie współpracy z SIGMA-NOT oraz ustalono działania związane z wynikami ankiet wypełnionych przez Prezesów Oddziałów.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami.

Na tym posiedzenie zakończono.