Kolega Stanisław Zabłocki

Z bólem zawiadamiamy, że 08.06.2022 r. odeszedł od nas Kolega Stanisław Zabłocki, członek honorowy PZITS, członek Oddziału w Koszalinie.

requiescat in pace


Kol. Stanisław Zabłocki – ur. 04-03-1937 roku.

Od 7 lutego 1958 roku zatrudniony w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie na stanowisku Technika, a następnie kierownika Działu Eksploatacji. Po reorganizacji w 1994 roku kierownik Działu Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci Wodociągowej.

W 2003 roku po ponad 45 latach pracy w dzisiejszym MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie przeszedł na emeryturę.

Członek PZITS od 1963 roku, tj. od momentu powstania Oddziału w Koszalinie. Odznaczony srebrną i złotą honorową odznaką PZITS oraz srebrną i złotą odznaką NOT. Członek Honorowy PZITS od 2004 r.

Członek Zarządu Oddziału wielu kadencji oraz oddziałowej Komisji Nagród i Odznaczeń.

Kolega Stanisław Zabłocki zmarł 8 czerwca 2022 roku.