Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6/2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Wodór – paliwo przyszłości
  • Stacje gazowe wysokiego ciśnienia – przegląd rozwiązań stosowanych w ciągach redukcyjnych
  • Analiza parametrów pracy sprężarek gazowych
  • Kalibracja modelu nieustalonego przepływu gazu w gazociągu – wersja angielska
  • Ocena skuteczności systemu napowietrzania instalacji kanalizacyjnej
  • Zastosowanie wolnoobrotowego systemu mieszania w sekwencyjnych bioreaktorach porcjowych z osadem czynnym
  • Tworzenie aksonometrii instalacji wodociągowych z wykorzystaniem programu Audytor SET 7-REZERWA

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.