Konsultacje publiczne: projekty rozporządzeń dot. udzielania pomocy publicznej i de minimis ze środków EFS plus

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027 oraz w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami rozporządzeń w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów  finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027 oraz w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca br.