Relacja z obchodów 100-lecia miesięcznika “Gaz, Woda i Technika Sanitarna”


27 czerwca 2022 roku odbyły się obchody 100-lecia miesięcznika “Gaz, Woda i Technika Sanitarna“, w Warszawskim Domu Technika.

W ramach wydarzenia zorganizowana była konferencja naukowo-techniczna, podczas której zostały wygłoszone następujące referaty:

  • 100 lat historii “Gaz, Woda i Technika Sanitarna” przedstawił Redaktor Naczelny miesięcznika prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz. Profesor pochylił się nad szczegółowym przybliżeniem okoliczności powstania, historią i rozwojem miesięcznika.
  • Termiczne przekształcania odpadów komunalnych omówił prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, a w szczególności gospodarkę odpadami komunalnymi i jego model w Polsce, prognozę zmian ilości odpadów komunalnych, gospodarkę o biegu zamkniętym oraz instalację MBP.
  • Kierunki rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce scharakteryzowali dr inż. Marek Skrzypkiewicz i mgr inż. Konrad Motyliński. Omówiono gospodarkę wodorową, a zwłaszcza wytarzanie wodoru, kogenerację opartą na wodorze, układy dwukierunkowe, magazyny wodoru i Polską Strategię Wodorową.
  • Rola gazownictwa w transformacji energetycznej w Polsce zaprezentował dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni. Podczas prelekcji przybliżono emisję gazów cieplarnianych w polskiej energetyce, politykę energetyczną Polski, efektywność energetyczną, dekarbonizację paliw oraz zintegrowany system energetyczny.
  • Technologia wody i ścieków – tradycja i współczesność przedstawił dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski, prof. uczelni, dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak i prof. uczelni, prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański. Prezentacja omawiała technologie na przestrzeni czasu.
  • Wodociągi i kanalizacja – od starożytności do współczesności została scharakteryzowana przez prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, który przybliżył rys historyczny wodociągów i kanalizacji, współczesne wodociągi i kanalizacje oraz nierozwiązane problemy i wyzwania.

 

Partnerami wydarzenia byli Transition Technologies S.A. i COMMON S.A.

Dziękujemy za udział w świętowaniu!