Konsultacje publiczne: Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że otwarte zostały konsultacje publiczne Projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji 

Na uwagi i komentarze czekamy do 30.08.2022 r.