Konsultacje publiczne: ws. szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Informujemy, że otwarte zostały konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Na uwagi i komentarze czekamy do 10.09.2022 r.