XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Zakażenia i choroby zakaźne – interdyscyplinarnie, kompleksowo, praktycznie”

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa organizowanym przy wsparciu merytorycznym Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

W ramach działalności edukacyjnej Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa organizuje XX Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową “Zakażenia i choroby zakaźne – interdyscyplinarnie, kompleksowo, praktycznie” w Starych Jabłonkach w dniach 2-5 października 2022 przy współpracy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz projektu EPI-GUARD. Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej a udział w konferencji jest płatny.

Pandemia COVID-19 spowodowała znaczące zagrożenie bezpieczeństwa epidemiologicznego na całym świecie, w szczególności w placówkach medycznych. W wielu szpitalach niedobory personelu, problemy z izolacją powietrzno-kropelkową, a także nadużywanie leków przeciw drobnoustrojowych doprowadziły do istotnego wzrostu ryzyka zakażeń szpitalnych i lekooporności drobnoustrojów.

Pierwszy blok zajęć obejmujące zagadnienia epidemiologii i farmakoterapii zakażeń, w tym wieloopornych, drugi blok to zagadnienia związane z instalacjami wentylacyjnymi i bezpieczeństwem powietrza w szpitalu, trzeci blok obejmuje zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i reedukacji powikłań infekcyjnych związanych z zabiegami operacyjnymi.

Szczegóły wydarzenia znajdują się na tej stronie https://shl.org.pl/konferencje/.