III Kongres Towarzystw Naukowych

Zachęcamy do udziału w III Kongresie Towarzystw Naukowych pod hasłem Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych. Kongres odbędzie się w Gdańsku w dniach 20-22 października 2022 r. Jego organizatorami są Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN i Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Celem III Kongresu Towarzystw Naukowych jest dyskusja nad znaczeniem uczestnictwa towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych w kształtowaniu świadomości społecznej oraz nad ich rolą w rozwoju nauki, kultury i gospodarki w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Przedmiotem refleksji będzie także aktualne miejsce społecznego ruchu naukowego w systemie nauki  i państwa.

Zgłoszenia na Kongres trwają do 20 września 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.