VIII Konferencja „Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych” – Targi POLECO Poznań

 

Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS zaprasza na:

VIII Konferencję „Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych” – Targi POLECO Poznań – 19 października 2022

 

Temat 1: Ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów (unieszkodliwianie, odzysk)

Prelegent:
dr inż. Teresa Kubiak – wieloletni pracownik branży przemysłu ciężkiego z doświadczeniem praktycznym i teoretycznym w dziedzinie ochrony środowiska, głównie gospodarki odpadami. Prowadząca szkolenia i prelekcje dotyczące ochrony środowiska dla pracowników, studentów, organów samorządowych oraz na Targach POLECO. Autor publikacji w dziedzinie gospodarki odpadami i ocen oddziaływania na środowisko. Rzeczoznawca PZITS w specjalności: unieszkodliwianie odpadów w zakresie prac badawczo-studialnych.

 

Temat 2: Przeciwdziałanie poważnym awariom z uwzględnieniem substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) i REACH – spojrzenie praktyka

Prelegent:
mgr inż. Barbara Horodecka-Kurzawa – wieloletni pracownik administracji rządowej z doświadczeniem praktycznym, m. in. w zakresie zapobiegania poważnym awariom, uczestnik postępowań w licznych zaistniałych awariach. Prowadząca szkolenia i prelekcje dotyczące ochrony środowiska dla studentów, organów samorządowych, gazowników, PSP, Policji oraz na MTP i Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej Warsztaty Pracy Projektowania i Rzeczoznawcy Instalacji Sieci Sanitarnych w 2016 r. w Warszawie. Jest rzeczoznawcą PZITS w specjalnościach: ochrona wód, ochrona powietrza atmosferycznego, gospodarka odpadami.

 

Wstęp na targi po rejestracji jest bezpłatny.  Link do rejestracji.