Konsultacje publiczne: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że otwarte zostały konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Rządowego Procesu Legislacji.

Na uwagi i komentarze czekamy do 9 października 2022 r.