Ruszają badania skierowane do projektantów instalacji sanitarnych

Firma SMAY rozpoczyna ogólnopolskie badania branży sanitarnej. Celem prowadzonych badań jest poznanie realiów pracy projektanta oraz wzmocnienie pozycji tego zawodu w branży budowlanej. Patronat nad akcją objęli: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Builder, BuildVent oraz Rynek Instalacyjny.

W skład ogólnopolskich badań branży sanitarnej wchodzi ankieta w formie elektronicznej, składająca się z dwudziestu pytań zamkniętych oraz otwartych, która będzie dystrybuowana w czołowych mediach branżowych w kraju. Ankieta jest skierowana do projektantów instalacji sanitarnych w całej Polsce i służy lepszemu zrozumieniu specyfiki pracy w tym zawodzie i dogłębnej analizie potrzeb, wyzwań oraz celów, jakie stawia przed projektantami branża budowlana.

 

LINK DO ANKIETY

Wszystkie odpowiedzi udzielone w ramach ankiety zostaną dokładnie przeanalizowane i przedstawione w postaci raportu podsumowującego zrealizowane badania. Raport będzie źródłem wyjścia do planowania nowych inicjatyw i prowadzenia kolejnych działań na rzecz branży projektowej. Dokument zostanie opublikowany w ogólnopolskich mediach branży budowlanej oraz sanitarnej.

W opracowaniu ankiety i zrealizowaniu badań firmę SMAY wspiera Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Ponadto patronat medialny nad akcją objęli: miesięcznik „Rynek Instalacyjny” oraz magazyny: „Builder” i „BuildVent”.

Badanie potrwa do końca 2022 r. i zakończone zostaną podsumowaniem i raportem opublikowanym w mediach początkiem 2023 r.


SMAY to polska firma, która od ponad 33 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu wentylacji i ochrony przeciwpożarowej. Firma jest producentem wysokiej jakości urządzeń oraz systemów wentylacyjnych, które spełniają najwyższe standardy unijne i są chętnie wykorzystywane w największych inwestycjach budowlanych zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

  

Osoba do kontaktu: Eliza Matczuk

e-mail: e.matczuk@smay.eu