Szkolenie: Ocena oddziaływania na środowisko na etapie prac projektowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie w systemie on-line organizowane przez PZITS O. Katowice 7 listopada 2022 r. na temat:

Ocena oddziaływania na środowisko na etapie prac projektowych

Zakres:

1. Akty prawne i podstawowe pojęcia
2. Czym jest decyzja środowiskowa i czy zawsze jest potrzebna?
3. Decyzja środowiskowa a proces inwestycyjny
4. Związanie treścią decyzji środowiskowej
5. Decyzja środowiskowa, a MPZP
6. Ocen oddziaływania na środowisko oraz omówienie ostatnich zmian przepisów
7. Jak kwalifikować przedsięwzięcia dotycząca obowiązku wykonywania OOŚ – ćwiczenie
8. Organy zaangażowane w proces wydawania, uzgadniania i opiniowania warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
9. Omówienie przebiegu procedury oceny oddziaływania na środowisko
10. Wymagania dla osób uprawnionych do sporządzania ROŚ
11. Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
12. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
13. Procedura oceny oddziaływania na obszary Natury 2000
14. Wymogi środowiskowe przy realizacji inwestycji – w tym dofinansowanych z UE
15. Sporządzanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami – wspólne ćwiczenie
16. Dyskusja, pytania

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Kozera.

Warunki udziału w szkoleniu znajdują się tutaj.