Konsultacje publiczne: Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

Uprzejmie informujemy, że otwarte zostały konsultacje publiczne dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Rządowego Procesu Legislacji.

Na uwagi i komentarze czekamy do 11 listopada 2022 r.