Szkolenie: Renowacja studzienek kanalizacyjnych

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie w systemie hybrydowym organizowane przez PZITS O. Katowice 10 listopada 2022 r. na temat:

Renowacja studzienek kanalizacyjnych. Naprawa i zabezpieczenie studni kanalizacyjnych zagrożonych korozją wywołaną biogennym kwasem siarkowym – klasa ekspozycji XWW4 wg DIN 19573

 

I. Renowacja studzienek kanalizacyjnych
1. Problemy z eksploatacja istniejących betonowych studzienek kanalizacyjnych
2. Ocena stanu technicznego ścian i kinety studzienek betonowych
3. Wybrane sposoby naprawy- renowacji;
– natryskowa,
– panele ,
– rękawy
i inne
II. Naprawa i zabezpieczenie studni kanalizacyjnych zagrożonych korozją wywołaną biogennym kwasem siarkowym – klasa ekspozycji XWW4 wg DIN 19573.

 

Szkolenie poprowadzą: dr inż. Florian Piechurski, Adam Gonera (MC Bauchemie), Piotr Kosz (Keramo), Ryszard Bednarz (PREDL), Grzegorz Owczarek (Akwa) i Sonia Lampertra (Hydro-Partner).

Warunki udziału w szkoleniu znajdują się tutaj.