Relacja z Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej

Wielkie i małe inwestycje, czyli duże zainteresowanie tematyką gospodarowania wodami

W dniach 7-9 listopada w Krakowie odbył się Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej. Udział w nim wzięli przedstawiciele świata biznesu, nauki, spółek zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką wodną, a także władz samorządowych i krajowych. W Kongresie można było uczestniczyć bezpośrednio oraz online (AkademiaInzynieria.com).

Na początku trzydniowego wydarzenia zorganizowano warsztaty. Poprowadzili je uznani eksperci w dziedzinie prawa i doradztwa: Jędrzej Bujny z Kancelarii Bujny – prawo dla ekosystemu oraz Grzegorz Gałabuda z SID Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. Omawiano zagadnienia związane m.in. z instrumentami prawnymi, rolą i statusem Wód Polskich czy opłatami za zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych.

Część wykładową Kongresu rozpoczęło wystąpienie dr Tabei Lissner. Ekspertka z ramienia ONZ ds. naukowej oceny zmian klimatu z uczestnikami połączyła się online ze szczytu klimatycznego COP27 w Egipcie. Przedstawiła kluczowe ustalenia rozdziału dotyczącego wody w sprawozdaniu oceniającym Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Następnie szczególne zainteresowanie wzbudziły referaty dotyczące modeli finansowania publicznych inwestycji przeciwpowodziowych i przeciwsuszowych w Polsce.

Duże inwestycje są drogie, a zapewnienie inwestowania na przestrzeni lat jest niełatwe, gdyż realizują je instytucje mające budżetowanie roczne. Kolejnym problemem jest brak uzasadnienia biznesowego: inwestując w ochronę przeciwpowodziową lub ochronę przed suszą, chronimy się przed stratami, ale nie generujemy przychodów – zauważył Michał Tomusiak z Ministerstwa Infrastruktury, dodając, że podstawowym źródłem finansowania największych projektów są pieniądze z UE. Nawet 80% finansowania stanowią środki z funduszy europejskich – w tym FENiKS z zasobem 600 mln euro.

Piotr Czarnocki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska wyjaśniał zasady finansowania inwestycji w ramach programu FEnIKS 2021-2027. Promowana w punktacji projektów będzie retencja wykorzystująca wody opadowe jako zasób do utrzymania zieleni miejskiej: tworzenie i odnawianie parków, pasów zieleni, stref wietrzenia miasta, stref zieleni przyulicznej, miejskich ogrodów – powiedział.

Pierwszy dzień Kongresu zwieńczyła debata o zarządzaniu kryzysowym w gospodarce wodnej. Rozmawiano m.in. o doświadczeniach z powodzi 1997 r. czy wnioskach, jakie wyciągnięto z niedawnej katastrofy ekologicznej na Odrze.

Referaty w trakcie drugiego dnia Kongresu wygłoszono w ramach trzech sesji: Gospodarowanie Wodami; Ochrona przeciwpowodziowa; Digitalizacja, monitoring oraz zielono-niebieska infrastruktura. Główny wydarzeniem była wieczorna gala, podczas której wręczono prestiżowe nagrody TYTAN w obszarze gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej.

TYTANY to nagrody, które Wydawnictwo INŻYNIERIA, czyli organizator Kongresu, przyznaje już od ponad dwóch dekad. Decyzję o tym, kto je otrzyma, zawsze podejmuje jury, w skład którego wchodzą uznani eksperci, głównie ze świata nauki. TYTANEM w kategorii Projekt/realizacja roku nagrodzono Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego za budowę zbiorników retencyjnych na terenie industrialnym. TYTANA w kategorii Produkt/technologia roku otrzymała natomiast firma Uponor Infra za inteligentne zbiorniki retencyjne.

Środę, czyli trzeci dzień Kongresu, poświęcono na wycieczki techniczne. Do wyboru były wyjazd na zaporę Świnną Poręba lub zwiedzanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Krakowie.

Kolejna edycja Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej odbędzie się już za rok.