Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 11/2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, w którym zawarto:

 • Zmiany wartości sezonowego współczynnika efektywności SCOP powietrznej pompy ciepła w zależności od założeń projektowych,
 • Analiza wskaźników konstrukcyjnych kotłów grzewczych małej mocy opalanych paliwem stałym,
 • Optymalizacja źródła ciepła w obiektach użyteczności publicznej z zastosowaniem gazowej absorpcyjnej pompy ciepła,
 • Ocena wpływu rodzaju instalacji cieplnych, konstrukcji oraz lokalizacji budynku jednorodzinnego na spełnienie wymagań WT 2021 w odniesieniu
  do wskaźnika EP. Część 1. Obliczenia podstawowe,
 • Transformacja ciepłownictwa w kierunku OZE w przedsięwzięciu „Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Nos ‒ nasz osobisty, wysokowydajny system klimatyzacji i potężny obrońca,
 • Forum termomodernizacja 2022,
 • Absolwentówka 2022,
 • Konkurs o indeks PW „Zrównoważone Środowisko”.

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.