Stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska do zgłoszonych uwag do projektu o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska do zgłoszonych uwag w ramach konsultacji publicznych ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.