Gaz, Woda i Technika Sanitarna 12/2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Wyzwania rozliczeniowe związane ze stacjami regazyfikacji LNG z perspektywy OSD
  • Optomechaniczny przetwornik do pomiaru stopnia wysunięcia kompensatorów liniowych na gazociągach przesyłowych
  • Spalanie odpadów w komunalnych urządzeniach  grzewczych zagrożeniem dla środowiska i zdrowia człowieka
  • Mikroorganizmy jako producenci biowodoru: Od badań podstawowych do prac rozwojowych z dziedziny biotechnologii
  • Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych jako element domykający system gospodarki obiegu zamkniętego
  • Zbigniew Grabowski :Spalanie odpadów w ZPTO przy zmniejszonej wartości opałowej

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.