Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 1/2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, w którym zawarto:

 • Wywiad z lekarzem Piotrem Daszkiewiczem ‒ pandemia okiem lekarza
  Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 • Nowy sposób odzyskiwania ciepła z procesu sprężania powietrza,
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego z przemysłu na potrzeby sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
 • Odory w szpitalach
 • Strumień objętości powietrza wentylacyjnego wyznaczony na podstawie
  kryterium zdrowotnego oraz metoda projektowania wentylacji ogranicza-
  jąca narażenie układu oddechowego na choroby zakaźne przenoszone
  przez powietrze
 • Transformacja ciepłownictwa w kierunku OZE w przedsięwzięciu „Ciepłow
  nia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” prowadzonym przez
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt V i VI
 • Rada Programowo-naukowa oraz lista recenzentów czasopisma Ciepłow
  nictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.