Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1/2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Rola technologii CCUS w transformacji energetycznej
  • Analiza wielkości strat wody w dwóch wodociągach wiejskich
  • Przegląd znormalizowanych metod badania migracji z materiałów mających kontakt z wodą do spożycia
  • Zasady formułowania probabilistycznych modeli deszczów maksymalnych
  • Oceny uciążliwości zapachowej obiektów i instalacji w gospodarce ściekowej i odpadowej metodą olfaktometrii terenowej
  • Z kart historii wrocławskiej gazowni

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.