Prekonsultacje publiczne: dot. zmian regulacji w zakresie wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

Uprzejmie informujemy, że zostały otwarte prekonsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Na uwagi i komentarze czekamy do 24 lutego 2023 r.