Air, Heat and Energy

Z radością informujemy, że Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych objęło Patronatem Honorowym XVI Międzynarodową Konferencję Air, Heat and Energy!

Wydarzenie skierowane jest do Specjalistów, Pracowników Naukowych i Pracowników Sektora Gospodarczego z branży Inżynierii Sanitarnej i Energetyki. W czasie 3 dni konferencyjnych uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się wynikami prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych prowadzonych na Uczelniach i w Instytutach badawczych, nowymi rozwiązaniami pojawiającymi się na rynku w zakresie Ogrzewnictwa, Wentylacji, Ciepłownictwa, Klimatyzacji, Sieci i Instalacji Sanitarnych i Gazowych oraz Mikroklimatu i Jakości Powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Szczegóły wydarzenia znajdują się tutaj.