Gala Jubileuszowa PZITS

Prezentacje przedstawiane podczas Gali Jubileuszowej:

Jan Pawełek, 100 lat działalności Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Paweł Stańczak, 100 lat działalności gazowników w PZITS

Florian Piechurski, Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji

Wojciech Ratajczak, Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery

Krzysztof Stelągowski, Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki