Szanowni Państwo,

z prawdziwą dumą obchodzimy w 2019 r. Jubileusz powstania Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Nie sposób w kilku zdaniach zawrzeć historię 100 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, tworzoną i jakże odmienną w każdym z trzech okresów historii naszego kraju, w zmiennych warunkach ustrojowych i gospodarczych. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, w jakim celu Zrzeszenie powstało, trzeba sięgnąć pamięcią do początku XX wieku, okresu niezwykle burzliwego rozwoju techniki  – przemysłu, energetyki, komunikacji i budownictwa. Towarzyszący tym wydarzeniom wzrost ludności miejskiej, wymagał odpowiedniego wyposażenia miast, również pod względem nowoczesnej techniki sanitarnej, do której należało zagospodarowanie przestrzenne osiedli w aspekcie wymogów ochrony środowiska przyrodniczego, higieny budynków mieszkalnych,  administracyjnych i użyteczności publicznej, jak również sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym.

Bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku ogólny stan gazownictwa, kanalizacji i zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń techniczno-sanitarnych miast i osiedli był bardzo niski, a perspektywy szybkiej poprawy niewielkie. W ówczesnej sytuacji usunięcie braków i zaniedbań w tych dziedzinach wymagało dużego wysiłku nielicznej kadry specjalistów. Budowa nowych zakładów gazowniczych oraz wodociągowych, uwarunkowana opłacalnością i dochodowością, zależała od kapitałów zagranicznych, natomiast zadania polskich inżynierów i techników sprowadzały się wówczas do zagadnień eksploatacyjnych. Działalność władz państwowych w dziedzinie techniki sanitarnej, zarówno w zakresie dydaktyki, jak i organizacji komórek administracji państwowej, nie zaspokajała również rosnących potrzeb społeczeństwa. Odpowiedzią była oddolna inicjatywa polskich specjalistów, którzy widząc narastające problemy i zagrożenia, w dniach 23-25 kwietnia 1919 r. zwołali w Warszawie I Ogólnokrajowy Zjazd Gazowników Polskich, będący przyczynkiem do powstania samodzielnej organizacji technicznej – Zrzeszenia Gazowników Polskich. Od tego czasu organizacja obejmowała swym zasięgiem coraz szersze grono specjalistów branży sanitarnej i  przechodząc liczne przeobrażenia. Dzisiejszy PZITS jest kontynuatorem tych wspaniałych, wieloletnich tradycji, wielu pokoleń inżynierów i techników.

Zapraszam Państwa do lektury niniejszej strony – wycieczki w przeszłość Zrzeszenia oraz spojrzenia na teraźniejszość organizacji, a przede wszystkim – ludzi ją tworzących.

Krystyna Korniak – Figa

Prezes PZITS

Patronat medialny

Główny Patron                       
Patroni

      

   

      

   

  

   

Partnerzy.